Meer
Publicatiedatum: 02-11-2017

Inhoud

Najaarsnota 2017

In de Najaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2017 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2018-2021