Kaderbrief 2018

In de Kaderbrief gaat het college onder meer in op de uitvoering van de afspraken in het Coalitieakkoord, op nieuwe beleidsvoorstellen en op de belastingmaatregelen voor 2018.