Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Kaderbrief 2018

In de Kaderbrief gaat het college onder meer in op de uitvoering van de afspraken in het Coalitieakkoord, op nieuwe beleidsvoorstellen en op de belastingmaatregelen voor 2018.