Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken

B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We starten één of meerdere pilots om daarvoor geschikte vraagstukken op te pakken volgens het opgavegericht werken. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor nadere invulling van opgaven in interactie met betrokken partijen. Kaders en randvoorwaarden moeten invloed van relevante partijen mogelijk maken. Bestuurlijk mandaat om slagvaardig met de samenwerkingspartners op te kunnen trekken is nodig.