Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2

B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We werken in het sociaal domein samen met alle gemeenten in de regio Amersfoort in het kader van beleidsvoorbereiding. Voor beleidsuitvoering zijn de gemeente Amersfoort en Lariklaan2 de grootste/ voornaamste partners. Amersfoort voert verschillende administratieve en algemene taken uit op alle deeldomeinen (opvoeden en opgroeien, werk en inkomen en welzijn en zorg). Larikslaan2 is verantwoordelijk voor informatie, advies, toegang en toeleiding van voorzieningen en diensten in het sociaal domein.