Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband

B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Afstemmen van beleid en de aanpak van nieuwe ontwikkelingen op beleidsgebieden met regio gemeenten is belangrijk. Ambtelijke en bestuurlijke afstemming vindt plaats. Naast het elkaar informeren, afstemmen en van elkaar leren wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden om samen op te trekken.