Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Leusden voert diverse bedrijfsmatige activiteiten niet zelf uit, maar werkt daarvoor samen met een derde rechtspersoon. Dit biedt schaalvoordelen en mogelijkheden om slagvaardiger te handelen. De samenwerking is meestal geregeld via een "verbonden partij" (een gemeenschappelijke regeling of een publiek-private samenwerking - afhankelijk van de aard van de uitbestede taak).

We bevorderen de bestuurlijke regievoering op verbonden partijen. De raad en het college nemen elk hun verantwoordelijkheid in het uitvoeren van het principe “sturing vooraf” bij verbonden partijen. Raadsleden door de inzet van raadsrapporteurs en collegeleden door het uitdragen van de uitgangspunten uit de gemeentelijke Werkwijze Verbonden Partijen.