Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren

B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We willen het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren (in de buitenruimte) verminderen. Daarbij werken we vanuit Wmo, jeugd en veiligheid samen. We intensiveren de lokale integrale aanpak alcohol en drugs, waarbij we ons specifiek richten op preventie, vroegsignalering en (extra) inzet op handhaving.