Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen

B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We passen persoonsgerichte maatregelen toe voor (zwaar) overlastgevenden of criminelen.

Een effectieve aanpak van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een samenwerking waarbij alle partners alle middelen en instrumenten inzetten die ze tot hun beschikking hebben om criminelen en criminele organisaties aan te pakken of barrières op te werpen. Instrumenten zijn het opstellen van een Top X lijst, het invoeren van de persoonsgerichte aanpak binnen de gemeente en het alert zijn op signalen van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld.