Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B4.1.3 Aanpak maatschappelijke onrust, sociale calamiteiten en incidenten

B4.1.3 Aanpak maatschappelijke onrust, sociale calamiteiten en incidenten
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Sinds vorig jaar werken we met het sociaal calamiteitenplan. Bij deze aanpak ligt de nadruk op het voorkomen van maatschappelijke onrust en het goed acteren op (dreigende) maatschappelijke onrust. We willen de professionaliteit van de deelnemers uit het Maatschappelijk Onrust Team (MOT) vergroten door trainingen en crisisoefeningen.