Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte

B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We geven uitvoering aan de nieuwe Samen Tegen Overlast Pubers (STOP) aanpak in de buitenruimte. Deze nieuwe methodiek biedt meer structuur voor de samenwerkingspartners rondom het Jongeren Op Straat (JOS) overleg. Per aanpak (gekwalificeerd naar zwaarte en type groep) is voor iedere partner beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.