Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB

B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We evalueren het beleid ten aanzien van het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). Door de landelijke Evaluatie-en uitbreidingswet BIBOB 2013 wordt het huidige beleid van de gemeente Leusden tegen het licht gehouden. De Wet BIBOB is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.