Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie

B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We trainen en oefenen de gemeentelijke crisisorganisatie. We maken de gemeentelijke crisisorganisatie efficiënter. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen (sleutelfunctionarissen) crisisbeheersing binnen de gemeente zorgen ervoor dat de gemeente is voorbereid op de beheersing van crises en rampen. We sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van Veiligheidsregio Utrecht.