Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0

L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het Energieakkoord 2.0 bevat een aantal deelakkoorden, die we hebben opgesteld met partijen uit de samenleving. We hebben de deelakkoorden ingericht op specifieke doelgroepen, zoals woningeigenaren, agrarische bedrijven en overige bedrijven. Daarnaast zijn er aparte afspraken over onderwijshuisvesting en huurwoningen.