Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

L2.1.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen)

L2.1.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen)
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Het gemengde rioleringsstelsel in Achterveld is gevoelig voor neerslag en stort bij hevige neerslag regelmatig over op het aanwezige oppervlaktewater. We leggen in 2018, als onderdeel van de reconstructie van de Hessenweg, ongeveer 1.500 meter nieuwe regenwaterriolering aan. Hierdoor wordt het gemengde stelsel minder belast. Het aantal overstorten vanuit het gemengde rioleringsstelsel neemt hiermee fors af.