Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof

L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Als onderdeel van de herinrichting van de Hamershof, leggen we een waterberging onder 't Plein aan. De waterberging houdt op zijn beurt de wortelpakketten van de bomen op het plein nat.  Het regenwater dat op de verharding valt, wordt in eerste instantie geleid naar de waterberging en pas als deze vol is naar het oppervlaktewater. Door het regenwater lokaal vast te houden en nuttig in te zetten, voor het aanwezige groen, wordt hittestress in de zomer voorkomen en worden peilstijgingen in het oppervlaktewater beperkt.