Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen)

L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen)
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Het gemengde rioleringsstelsel in Achterveld is gevoelig voor neerslag. Bij forse neerslag blijft regenwater met regelmaat enige uren op de straat staan. In 2018 leggen we, als onderdeel van de reconstructie van de Hessenweg, ongeveer 3.000 meter nieuwe riolering aan. Hiervan is ruwweg de helft bestemd voor de verwerking van regenwater. Met de aanleg van de nieuwe riolering neemt de frequentie en duur van wateroverlast fors af.