Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

L4.3.2 Renovatie De Korf

L4.3.2 Renovatie De Korf
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Het gebouw De Korf,  met de daarbij behorende functie wordt gezien als een belangrijke centrumvoorziening in Leusden. We hebben onderzoek gedaan naar het beheer en gebruik, waarbij de diverse ruimtes zowel afzonderlijk als gezamenlijk gebruikt kunnen gaan worden. De bouwkundige en installatietechnische consequenties hebben we in beeld gebracht voor wanneer het beheer van de sportvoorziening gescheiden wordt van de andere activiteiten van De Korf. Ook hebben we onderzocht met welke ingrepen het beeld van het gebouw een update kan krijgen zodat het in de toekomst aansluit bij de vernieuwde Hamershof. Na vaststelling in de gemeenteraad, worden de werkzaamheden vanaf 2018 uitgevoerd.