Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet

R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De gemeentelijke organisatie wordt voorbereid op de invoering van de Omgevingswet in 2019. In dit verband worden er nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals de in activiteit 1 genoemde Omgevingsvisie. Op basis van de Omgevingsvisie landelijk gebied wordt in 2018 een pilot voor een Omgevingsplan gestart. Omdat de Omgevingswet van gemeenten een andere werkwijze vraagt moeten andere werkprocessen en een nieuw informatiesysteem worden ontwikkeld. Niet in de laatste plaats vraag deze wet ook een verandering in de organisatiecultuur.
De samenwerking met de provincie, waterschap en RUD wordt vernieuwd.
Na de voorbereiding zijn we in staat om flexibel in te spelen op initiatieven uit de samenleving in aansluiting op de ambities uit de omgevingsvisies (uitnodigingsplanologie)