Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij doelstelling 3)

R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij doelstelling 3)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In de Woonvisie Leusden 2016- 2025 is opgenomen dat tot 2025 300 extra sociale huurwoningen worden bijgebouwd, waarvan 150 woningen tot 2020. Met dit aantal lijkt de beschikbaarheid voldoende voor de verwachte omvang van de vraag. Omdat prognoses veranderen in de tijd is naar aanleiding van de concept Regionale Ruimtelijke Visie regio Amersfoort besloten jaarlijks de lokale en regionale vraag naar woningen te monitoren en hierover aan de raad te rapporteren.