Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van sociale huurwoningen

R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van sociale huurwoningen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Met Woningstichting Leusden is afgesproken dat zij tot 2025 300 sociale huurwoningen realiseren. Voor de realisatie hiervan zijn zij enerzijds afhankelijk van door de gemeente hiervoor beschikbaar te stellen bouwlocaties. Ook kan door de gemeente aan derden worden aangegeven dat tenminste 30% sociale huurwoningen moeten worden gebouwd en hiervoor Woningstichting Leusden als mogelijk eigenaar hiervan naar voren schuiven.