Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen

R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Met in ieder geval Woningstichting Leusden (WSL) en Huurders Leusden Voor Elkaar wordt onderzocht of en zo ja, met inzet van welke instrumenten meer sociale huurwoningen beschikbaar kunnen komen voor mensen met een laag inkomen. Bij dit onderzoek en de mogelijk in te zetten instrumenten worden onder andere de pilot van WSL voor doorstroming voor senioren en de medio 2017 uitgevoerde evaluatie van 2 jaar Woningnet Eemvallei betrokken. De gemeenteraad wordt over de uitkomsten van het onderzoek en de in te zetten instrumenten geïnformeerd.