Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.3.1 We monitoren vraag en aanbod van woningen (zie ook activiteit 1 bij de doelstelling “We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen”)

R1.3.1 We monitoren vraag en aanbod van woningen (zie ook activiteit 1 bij de doelstelling “We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen”)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Tot 2025 wordt ingezet op het versneld realiseren van een bouwprogramma van circa 1.000 woningen. Vraag en aanbod van woningen worden jaarlijks gemonitord en hierover wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd. Onderdeel van de rapportage is of en in welke mate de ambitie van 1.000 woningen wordt gerealiseerd.