Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt

R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Tot 2025 wordt ruimte gegeven voor het versneld realiseren van een bouwprogramma van circa 1.000 woningen. Deze bouwproductie is verspreid over een aantal bouwprojecten. Uit woningmarktonderzoek blijkt de vraag naar woningen kleiner is dan het voorgestane bouwprogramma. Om de theorie van de onderzoeken te verrijken met actuele marktkennis én om initiatiefnemers elkaar te laten informeren over hun projecten en ontwikkelingen op de Leusdense woningmarkt wordt in 2018 voor de eerste keer een expertmeeting georganiseerd.