Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.4.1 Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte. We verbeteren en vervangen gefaseerd de inrichting van de openbare ruimte

R1.4.1 Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte. We verbeteren en vervangen gefaseerd de inrichting van de openbare ruimte
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Het plan wordt in samenhang met het plan voor herstructurering van de verkeersstructuur (activiteit 2) uitgevoerd. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. De eerste fases aan de Librije en rond het nieuwe Huis van Leusden worden in 2018 uitgevoerd. De overige fases (Grutterij, Kooikersgracht, Het Plein, De Smidse en de Hamersveldseweg) worden,  afhankelijk van de planning van derden, naar verwachting in 2019 en 2020 uitgevoerd.