Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof

R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Mede op verzoek van de gemeenteraad is gezocht naar een nieuwe ontsluitingsstructuur van de Hamershof. Deze ontsluiting moet er voor toe leiden dat een goede verbinding tot stand komt tussen het nieuwe Huis van Leusden en ’t Erf. Ook moeten hiermee een aantal verkeersknelpunten oplost. Het plan voor de verkeersontsluiting is ontworpen in samenhang met het plan voor de herinrichting van het openbare ruimte.