Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef

R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Onder andere door de voorgenomen bouw van het nieuwe onderkomen van AFAS moet het kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef worden aangepast. De in- en uitrit van het nieuwe bedrijfspand komt aan de Olmenlaan te liggen.
Dit betekent dat de verkeersdruk rond de aansluiting Olmenlaan-Zwarteweg toeneemt. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het gewenst deze kruising om te bouwen tot een rotonde.