Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R3.1.2 We stimuleren de transformatie / herontwikkeling van 10.000 m² verouderde kantoorpanden

R3.1.2 We stimuleren de transformatie / herontwikkeling van 10.000 m² verouderde kantoorpanden
Portefeuillehouder
Albert Dragt

In de Visie werklocaties (2014) worden  gebieden benoemd met verouderde kantoorpanden waar transformatie / herontwikkeling een kans is (Princenhof, Ruige Veld/Speelkamp). Er zijn kansenkaarten opgesteld, waarmee eigenaren van vastgoed uitgedaagd worden hierover na te denken. Zij vinden in de gemeente een actieve partner. In 2017 zijn vergunningen verstrekt voor de transformatie van ruim 5.000 m² kantoor. De transformatie / herontwikkeling van nog 10.000 m² verouderde kantoren is een langjarige doelstelling die doorloopt tot 2030. De provincie Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht ondersteunen met kennis en middelen.