Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018

R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018
Portefeuillehouder
Albert Dragt

In 2016 / 2017 is het activatieproject “De Horst” ondersteund door gemeente en provincie. Deze locatie willen we als kantorenlocatie behouden en versterken. Het activatieproject om De Horst, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren, te verlevendigen en aantrekkelijker te maken, wordt in 2018 conform de evaluatie eind 2017 vervolgd. Samenwerking rondom netwerkevents, mobiliteit / parkeren, beveiliging, duurzaamheid en promotie wordt versterkt. De gemeente stimuleert en faciliteert.