Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R3.2.1 We verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan en op De Buitenplaats

R3.2.1 We verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan en op De Buitenplaats
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Het werven en behouden van bedrijven door het te koop aanbieden van aantrekkelijke bedrijfskavels (in verschillende marktsegmenten) op het terrein “Larikslaan” en op "De Buitenplaats”. Hiermee wordt ingezet op het behoud van werkgelegenheid. De verkoop is in het najaar van 2017 van start gegaan.