Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R3.3.1 Aanbrengen van focus en intensiveren van het accountmanagement bedrijven

R3.3.1 Aanbrengen van focus en intensiveren van het accountmanagement bedrijven
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Het aanbrengen van focus in het accountmanagement (doelgroepen), het intensiveren van de bedrijfscontacten en het opzetten van een systeem om ontwikkelingen te monitoren. Daarnaast continue aandacht voor de inbedding van accountmanagement in de organisatie.