Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid

R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid
Portefeuillehouder
Albert Dragt

Ondernemers hebben behoefte aan ruimte om reclame te kunnen maken voor hun bedrijf / product. Zichtbaarheid is voor hen van belang. De nota reclamebeleid dateert uit 2000 en is verouderd. De wereld van buitenreclame verandert snel. Daarnaast lopen de komende jaren onze contracten met buitenreclame-exploitanten af. Nieuw reclamebeleid (2018) dat aansluit op actuele ontwikkelingen en behoeften vormt de basis voor de komende aanbestedingstrajecten.