Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R3.4.2 We dragen bij aan een toekomstbestendig Hart van Leusden (omgeving Hamershof)

R3.4.2 We dragen bij aan een toekomstbestendig Hart van Leusden (omgeving Hamershof)
Portefeuillehouder
Albert Dragt

We voeren het door de raad in september 2017 vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte uit. De verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof wordt geherstructureerd. Op een aantal plekken in de Hamershof wordt een blauwe zone ingevoerd. We verlenen medewerking aan (ruimtelijke) initiatieven die bijdragen aan de visie op de toekomst van een vitaal Hart van Leusden.