Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen

R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De nota detailhandel zet in op het concentreren van winkels in de winkelgebieden en het vullen van leegstaande panden in de centra. We gaan actief in gesprek met vastgoedeigenaren van solitaire winkels (winkels buiten de winkelcentra) om winkels te verplaatsen. Daarnaast tasten we herontwikkelingsmogelijkheden af voor de leegkomende panden.