Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.1.2 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit

R4.1.2 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit
Portefeuillehouder
Jan Overweg

In de omgevingsvisie worden ambities en mogelijk maatregelen voor het versterken van band tussen de stad en het platteland benoemd. De visie wordt in deze raadsperiode tr besluitvorming voorgelegd en de uitvoering start in 2018.