Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.2.1 We stimuleren initiatieven uit de samenleving voor de aanleg van breedband in het buitengebied

R4.2.1 We stimuleren initiatieven uit de samenleving voor de aanleg van breedband in het buitengebied
Portefeuillehouder
Jan Overweg

In 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Leusden. Bij voldoende animo (tenminste 60% deelnemers) wordt het glasvezelnetwerk in 2018 aangelegd en in gebruik genomen.
De gemeente faciliteert dit met vergunningverlening e.d.