Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Provincie Utrecht, gemeente Leusden en Stichting de Boom voeren samen de maatregelen uit het convenant uit. Versterking van het economisch perspectief voor de melkveehouderijen en het saneren van de varkenshouderijen vormt de inzet. Wij verlenen hieraan de noodzakelijke planologische medewerking.