Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.2.4 We geven uitvoering aan het programma 2017-2019 voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing van de Regio Amersfoort

R4.2.4 We geven uitvoering aan het programma 2017-2019 voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing van de Regio Amersfoort
Portefeuillehouder
Jan Overweg

De komende 15 jaar zal een flinke oppervlakte stallen en bedrijfswoningen leeg komen te staan (schatting van 5 ha). Dit kan een bedreiging vormen voor een mooi en economisch vitaal buitengebied. Het programma bestaat uit maatregelen die het groeiende vraagstuk van een antwoord kunnen voorzien. Deze problematiek overstijgt de gemeentegrenzen en wordt daarom in regioverband opgepakt.