Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit

R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit
Portefeuillehouder
Jan Overweg

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor realisatie van een duurzaam economisch perspectief.  De uitvoering van de visie start in 2018.