Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit

R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor realisatie van een duurzaam economisch perspectief.  De uitvoering van de visie start in 2018.