Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.3.1 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan

R4.3.1 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In samenwerking met lokale partners maken we een programma voor de uitvoering van het herziene Landschapsontwikkelingsplan. De uitvoering van het programma gebeurt inde vorm van projecten, zoals de ondersteuning van agrariërs bij de aanleg van bloemrijke akkerranden en het plaatsen van een oeverzwaluwenwand in De Schammer.