Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.3.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

R4.3.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Provincie Utrecht, gemeente Leusden, waterschap Vallei en Veluwe en stichting De Boom voeren samen de maatregelen uit het convenant uit. Het realiseren van nieuwe natuur in de vorm van 55 ha Natuurnetwerk Nederland vormt de inzet. Hiervoor is al 19 ha landbouwgrond vrijgespeeld. Deze verandering in functie vraagt de planologische medewerking van de gemeente.