Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het Langesteeggebied

R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het Langesteeggebied
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De gemeente zet in op het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle zichtlijnen en de openheid van het Langesteeggebied. Samen met andere partijen worden de ambities en de financieringsmogelijkheden hiervan onderzocht.