Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Provincie Utrecht, gemeente Leusden, waterschap Vallei en Veluwe en Stichting de Boom voeren samen de maatregelen uit het convenant uit. Behoud en versterking van cultuurhistorische waardevolle landschappen vormt de inzet.