Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.4.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit

R4.4.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit
Portefeuillehouder
Jan Overweg

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor behoud en versterken aantrekkelijk landschap. De visie wordt in deze raadsperiode vastgesteld en de uitvoering start in 2018.