Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Terug

R4.5.1 We ondersteunen de uitvoering van het convenant De Boom

R4.5.1 We ondersteunen de uitvoering van het convenant De Boom
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Provincie Utrecht, gemeente Leusden en Stichting de Boom voeren samen de maatregelen uit het convenant uit. In dit verband onderzoeken we de mogelijkheid om een agrarisch bedrijf om te zetten in een recreatieve poort.