Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R4.5.5 We herzien de verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebieden

R4.5.5 We herzien de verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebieden
Portefeuillehouder
Jan Overweg

Door het opheffen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied moeten de verantwoordelijkheid en beheer van de recreatieve routes en paden opnieuw worden geborgd. We zoeken samen met de andere partners naar passende oplossingen, waarbij het onderbrengen bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt verkend.