Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R5.1.1 Aanwijzen van ten minste 2 gemeentelijke monumenten

R5.1.1 Aanwijzen van ten minste 2 gemeentelijke monumenten
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument gebeurt alleen als de eigenaren hiermee instemmen. Met het aanwijzen worden subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor het treffen van voorzieningen aan deze panden. Hiermee stimuleren we het behoud van deze, uit cultuurhistorisch oogpunt, waardevolle gebouwen. Een 0-meting door de Monumentenwacht Utrecht vormt hier een onderdeel van.