Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R5.1.2 Opzetten netwerk van monumenteneigenaren

R5.1.2 Opzetten netwerk van monumenteneigenaren
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We organiseren bijeenkomsten met alle eigenaren van beoogde monumenten. De ervaring leert dat het gesprek hierover aangaan bereidwilligheid van betrokkenen creëert om, vanuit een gedeeld gevoel van trots, respectvol om te gaan met onze monumenten.
In 2018 zal een netwerk zijn ontstaan tussen eigenaren, waarbij de gemeente terug kan treden als initiator. We blijven wel monitoren of dit netwerk naar verwachting werkt.