Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en landschapsstructuren, in een bestemmingsplan

R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en landschapsstructuren, in een bestemmingsplan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Niet alle waardevolle objecten zijn of worden als gemeentelijk monument aangewezen. Om de instandhouding van deze objecten zo goed mogelijk te borgen wordt voor deze objecten een paraplubestemmingsplan cultuurhistorie opgesteld. Dit biedt zo veel mogelijk aanvullende bescherming.