Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R5.1.5 De waardestelling van waardevolle objecten wordt bepaald

R5.1.5 De waardestelling van waardevolle objecten wordt bepaald
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Veel gebouwde objecten hebben, door de vaststelling van het paraplubestemmingsplan "cultuurhistorie", een vorm van bescherming. De lijst met op deze manier beschermde objecten is gebaseerd op het Monumenten Inventarisatie Project (MIP 1990). Er is een aantal objecten dat qua datering niet in deze inventarisatie is meegenomen. Van deze objecten wordt alsnog een zgn. waardestelling bepaald om onderbouwd aan te tonen dat ze waardevol/karakteristiek zijn voor de historie van Leusden. Deze objecten worden te zijner tijd alsnog onder een beschermend regime gebracht.