Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

S1.1.1 Doorontwikkelen van de interactieve website en sociale kaart

S1.1.1 Doorontwikkelen van de interactieve website en sociale kaart
Portefeuillehouder
Jan Overweg

We verbeteren de digitale middelen om vraaggericht informatie en advies te verstrekken. Hierbij gaat het o.a. om de website https://sociaalplein-leusden.nl/.